BRIAN BORU - RODOKMEN RODU UBRY

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

BRIAN BORU

BRIAN  BORU

zdroj: http://obrienclan.com
105. Brian Boroimhe [Boru], 175. Monarcha Irska: nejmladší syn Cineadh; nar. r. 926, v Kincoře, královském sídle svých předků. Byl zabit v bitvě u Clontarfu na Velký Pátek 23.dubna 1014 v 88 letech svého věku. Měl jedenáct bratrů.

.

Brian byl čtyřikrát ženat. Jeho první manželka byla Mor, druhá Eachraihd, třetí Gormliath, (Kormloda) a čtvrtá manželka byla Dubhcobhla
Brian Boruma či Brian Boru byl v letech 1002-1014 irským velekrálem a pocházel z rodu Dál Cais. V roce 976 získal vládu v Munsteru a podrobil si Connacht a Leinster. V roce 1002 se po dohodě s dosavadním velekrálem Máel Sechnaillem stal velekrálem Irska. Centrem jeho moci byl palác Kincora v Killaloe na řece Shannon.
 V následujících letech se Boru staral o konsolidaci svých pozic a centralizaci Irska. Města Leinster a Dublin však Briana nerespektovali a proto se je vydal definitivně porazit. To se mu podařilo v bitvě u Clontarfu v Dublinském zálivu, kde však přišel o život. Brian Boruma je pohřben v Armaghu v Severním Irsku.

Obraz Briana Boru
zdroj:  http://obrienclan.com

 
 

Meč Briana Boru
zdroj:  http://obrienclan.com

M Briana Boru není jen dědictví rodiny O'Brien, je součástí společného dědictví lidu Irska, pro něž je to jediné hmatatelné spojení s mužem, který jako první spojil Irsko před koncem prvního tísíciletí. Tuto repliku vyrobil Ted O'Brien, na základě originálu, který zmizel. (Pravděpodobně ukraden)  Meč je na první pohled stejný jako skotský Claymore, je však kratší a má kulatou špici.


106. Syn Briana Boru byl Teige (Terence) O'BRIEN; Král MUNSTERU.
       Teige byl zabit v roce 1022 bratrem Donoghem, který se tak stal král Munsteru. Donoghova   
       manželka byla Driella z Godwinu, dcera hraběte z Kentu, a sestra Harolda II, posledního saského    
       krále Anglie. Týden po čtyřicetdevítiletém panování Donogh odstoupil a odešel na pouť do
       Říma. Tam se stal mnichem v klášteře Sv. Štěpána, kde brzy po té zemřel.

107. Syn Teigeho, Toirrdelbach (Turlogh) Mor se po abdikaci strýce Donogha stal Králem severu  
       Munster. Turlogh se dožil úctyhodného věku 77 roků a zemřel v r.1086.

108. Jeho syn Dermod byl králem severu Munster

109. Jeho syn Toirrdelbach (Turlogh) MACDIARMATA byl Králem Thomond,  panoval 25 let,
       zemřel a byl pohřben v Killaloe, 7. listopadu 1167.  Opustil tak svého syna Murtogha  krále  
       Munsteru. Ten byl zabit ze msty v roce 1168 lidmi z Clare, na popud Connora O'Brien jako  
       odvetu za udělenou pokutu tří tisíc  krav.

110. Donal Mór (d. 1194): syn Turlogh, poslední král Severní MunsterROCK OF CASHELTento hrad, toho času v majetku O´Brienů, je známý jako Acropolis Irska. Je to pozemek, kde probíhaly korunovace králů Munster, byl zde korunován Brian Boru na krále Munster. Od roku 370 na místě dnešního hradu sídlili králové z Munsteru. Okolo roku 450 zde svatý Patrick pokřtil krále Aenguse. (předek O’Briens) V roce 990 Brian Boru hrad opevnil a roku 1101 král Murtagh O´Brien daroval vápencovou skálu, na které hrad stojí církvi.

111. Donogh Cairbreach O'Brien: nejstarší syn Donala a Mor, zemřel r. 1242. První
       jednotlivec u něhož bylo jasně použito O'Brien dědičné příjmení. Jeho potomci se  pak dělili
       do množství větví, včetně O'Briens Aherlow, O'Briens Waterford, O'Briens  Arra na severu  
       Tipperary, a O'Briens Limerick, kde je příjmení udržováno na  hodnosti barona Pubblebrien.

112. Connor-na-Siuddine:
nejstarší syn Donogh, zabit na dřevo Siudan v Burren v hrabství Clare,
       v roce 1268. Měl tři syny: 1. Teige;
                                                2. Brian Ruadh, předchůdce O'Brien Arra ;
                                                3. Murtogh, který zemřel bez legitimního mužského potomka.

113. Teige:  syn Connora
,  zemřel r.  1259 a měl 2 syny:
      1. Turlogh Mór,
      2. Donal

114. Turlogh Mór
,  hrdina "válek Thomond:" . Byl třikrát ženat:
       1) Sabina, dcera Teigeho MacCarthy, z Dun-Mac-Tomain,
       2) Orflath (nebo Aurnia), dcera Donala Oge MacCarthy Mor, a měl s ní 3 děti.
      1. Brian (předchůdce Siol Bhriain Na Geall , Glen Cean),
      2. Murtogh (zakladatel domů Thomond a Inchiquin),
      3. Dermod (který zemřel bez potomků)
       3) Sabina O'Kennedy, o Muscry Tir, se kterou měl dva syny.
      1. Connor
      2. Donal

115. Murtogh
: druhý syn Turlogha Mor, zemřel r. 1343. Byl dvakrát ženat.
1) Sarah (DSP) dcera O'Kennedyho, z Ormondu,
2) Edaoin nebo Edina, dceru MacGormana, z Ibrackan, se kterou měl tři syny:
     1. Maithan;
     2. Turlogh Maol, předchůdce O'Brien z Bun-Cumeragh, v hrabství  
         Waterford,
     3. Teige.

116. Maithan Maonmaighe
, syn Murtogha, který zemřel r. 1369: on měl sedm synů:
     1. Brian;
     2. Connor
     3. Teige Baccach, předchůdce O'Brien , z Ballygarridan;
     4. Turlogh;
     5. Murtogh;
     6. Dermod;
     7. Donal.


Zde se náše větev rodu odděluje od současné královské větve O´Brien
, dále pokračuje linka O'Brien z Limericku baronství PobleBrien, LIMERICK, Provincie Munster

117. Connor
, King of Thomond nar. 1355 v Galbally, Limerick, Ireland. a zemřel v 13.4.1426
       tamtéž. Byl ženat s Marií, dcerou Teige O'Brien, pána Coonagh. Měl 3 děti.
     1. Donat (Donald,Tánaiste), Bishop of Limerick - zemřel r. 1411
     2. Dermod
     3. Brian Dubh


118. Brian Dubh nar. 1406 v Galbally, Limerick, Ireland
zemřel r. 1502 v Carrigogunnell, Limerick, Ireland a pohřben je v místě svého rodiště.
Rodině O'Brienů daroval hrad King John v roce 1209, není však jisté, kdo vlastnil hrad dále.  


Do držení Briana Dubha O'Brien se  hrad znovu dostal až v roce 1449 a udělal z něj hlavní  
       sídlo rodiny.

 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky